2020-06-17 16:00:56

Izborni predmeti

Učenici u našoj školi imaju mogućnost izbora nekoliko izbornih predmeta (vjeronauk, njemački jezik, informatika). Predmeti koji se izvode izborno obvezni su tijekom cijele školske godine za sve učenike koji se za njih opredijele.

Učenik može prestati pohađati nastavu izbornog predmeta nakon pisanog zahtjeva roditelja učenika koji se mora dostaviti učiteljskom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za sljedeću školsku godinu.


Osnovna škola Opuzen